Author Topic: User Component Sharing/Gallery?  (Read 937 times)

Flint Stryker

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 14
Is there a place to share and view user-created components?

Alexis Vaisse

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 189
Hi,

You can share your components in the show room section of the forum: https://www.wysilab.com/forum/index.php?board=7.0.

Please write a description, add screenshots of the results and provide the .terralib file as an attachment.

We may move the most interesting components to our Library page which can be accessed directly from Instant Terra by clicking on the 'Get new node' link.

VernonKeller

  • New Member
  • *
  • Posts: 3
Mặc dù tôi không có bản xem trước cụ thể cho phiên bản 1.3, nhưng bạn có thể thử khám phá các diễn đàn, blog hoặc kênh truyền thông xã hội để biết thông tin chi tiết tiềm năng.  Điều chỉnh các thông số xói mòn và tìm kiếm thông tin đầu vào từ cộng đồng có thể giúp giải quyết các thách thức và cải thiện chất lượng cảnh quan của bạn.